SearchLogin

background

 
Dif Get2Sport Effekten Af Foreningsidræt I Udsatte Boligområder
Opdateret d. 05/03/2018 02:00 PM - Webmaster
INDLEDNING
DIF har i mere end et årti arbejdet målrettet med at aflaste og styrke idrætsforeningerne i de udsatte boligområder i Danmark.

Siden 2005 har indsatsen været samlet under overskriften ’DIF get2sport’. Indsatsen har sin baggrund i, at det det frivillige idrætsforeningsliv har nogle særlige udfordringer i disse boligområder.

DIF get2sport-indsatsen tager udgangspunkt i en forestilling om, at det at være aktiv i en idrætsforening på en lang række områder har en positiv indvirkning på beboerne i de udsatte boligområder – og særligt hos børn og unge.

Med denne rapport er det hensigten at undersøge, om det også forholder sig således. Effekten af deltagelse i en idrætsforening måles på områder så som skolegang, job, fællesskaber, tryghed og livskvalitet hos både medlemmerne og de frivillige i DIF get2sport-støttede foreninger.

Det er en kendt sag, at der i Danmark er en social skævhed i idrætsdeltagelsen, og at børns idrætsdeltagelse er præget af deres forældres sociale- og kulturelle baggrund. Det kommer til udtryk ved en lavere idrætsdeltagelse for børn, hvis forældre ikke er i arbejde (60 pct.) i modsætning til børn, hvis forældre er i arbejde (85 pct.).

Børn, hvis forældre er født uden for Europa (61 pct.) har ligeledes en lavere idrætsdeltagelse end børn, hvis forældre er født i Danmark (84 pct.) (Pilgaard & Rask, 2016). Da de udsatte boligområder blandt andet er kendetegnet ved en overrepræsentation af børn, hvis forældre har indvandrerbaggrund og/eller er uden for arbejdsmarkedet, er det i disse områder særdeles vigtigt at understøtte det eksisterende foreningsliv, hvis man ønsker at adressere den sociale skævhed i idrætsdeltagelsen.

Desuden er der i de socialt udsatte boligområder en højere grad af fraflytning end i andre boligområder.

Det er en udfordring for foreningslivet, da det også betyder en større udskiftning af de frivillige kræfter i foreningerne. Ydermere er der i disse områder en stor repræsentation af beboere fra kulturer, for hvem den danske idræts- og foreningskultur, som er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, er relativ ukendt.

Dette afspejles i en lavere foreningsog idrætsdeltagelse i disse områder. For yderligere information om de udsatte boligområder se bilag 1. Målet med DIF get2sport er således at sikre, at der eksisterer et frivilligt idrætsforeningsliv også i de mest udsatte boligområder, så der er idrætstilbud til især børn og unge i området. Midlet er først og fremmest at styrke de frivillige kræfters vilkår i foreningerne, så disse frivillige har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere for områdets børn og unge. Så de kan koncentrere sig om at træne børnene og lede klubben og ikke drukne i konfliktløsning og praktiske problemer.
 

Tilmeld dig som nyt medlem ved at klikke her og find det hold, der passer til dig
Relaterede artikler
Dif Get2Sport Effekten Af Forenings..
INDLEDNING DIF har i mere end et årti arbejdet målrettet med at aflaste og styrke idrætsforeningerne i de udsatte boligområder i Danmark. Siden 2005 har indsatsen været samlet un..
Nørrebro Spisehus
Stevnsgade Basketball Klub har netop stiftet en socialøkonomisk virksomhed, der overtager forpagtningen af det tidligere Café Le Rouge i Nørrebrohallen. Det omdannes til Nørrebro..
X-Street Uganda
X-Street Uganda Basketball Academy er en non-profit organisation, som arbejder med udsatte børn i Uganda. X-SUBA hjælper børn med at beskytte sig selv imod sygdomme, opfordrer de..
Skoleprojekter
Stevnsgade Basketball har løbende et tæt samarbejde med bydelens skoler i en radius på omkring 3 kilometer fra Nørrebrohallen. Samarbejdet med skolerne er aftalt i terminer af 5-..
Csr Projekter
I Stevnsgade Basketball arbejdes der på udvikling af bæredygtige samarbejder med erhvervslivet, omkring CSR-projekter, der målrettet sigter mod aktivering af socialt udsatte og t..

Alle dokumenter under:
"Projekter"
Støt bredden i Stevnsgade
KlubLiv Danmark er en unik sponsormodel, der kommer til at ændre vilkårene for klubben. Som medlem af KlubLiv Danmark optjener du MikroSponsorater hver gang du bruger dit Visa/Dankort hos en KlubLiv Sponsor
 
Om Stevnsgade Basketball

Stevnsgade blev stiftet den 5. maj 1958 af lærere og elever på Stevnsgade Skole i hjertet af Nørrebro, og holdt indtil 1972 til på Stevnsgade Skole på Nørrebro. Da den sidste sporvogn ”Linie 5” forlod Nørrebro remise i 1972, deltog klubben aktivt i ombygningen fra remise til den Nørrebrohal, som kendes i dag, og som er omdrejningspunktet for sportsaktiviteter i bydelen. Nørrebrohallen har siden 1972 været Stevnsgades base, hvor klubben stadigt primært træner og har kontor, klublokaler, møderum og lektierum.
Nørrebrohallen

Map til nørrebrohallen
Nørrebrohallen - Bragesgade 5, 2200 Kbh. N
Find vej


INSTAGRAM #stevnsgadebasketball

#stevnsgadebasketball
FLICKR #stevnsgadeBasketLigaen Basketligaen