Etiske normer

Etiske normer for forældre i SBBK

 1. Vær et godt eksempel og en god rollemodel for børnene / de unge i hallen.
 2. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke!
 3. Tænk på, at det er dit barn der spiller basketball – ikke dig!
 4. Tilskynd dit barn til at spille eller udøve basketball efter Børnereglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold!
 5. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
 6. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men vær positiv og vejledende
 7. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl!
 8. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge!
 9. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials ved at respektere deres valg og brug af spillere. Forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kamp/konkurrence!
 10. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme!
 11. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
 12. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 13. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
 14. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 15. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!


Kilde: DBBF: https://www.basket.dk/Etisk-Ko...