Get2Sport

DIF Get2Sport og Stevnsgade Basketball

DIF Get2Sport er en indsats, som overordnet arbejder med at styrke frivilliges vilkår og muligheder for at drive foreningsliv i Danmark. Indsatsen har som vigtigste mål at få børn og unge til aktivt at deltage i det kommunale idrætsliv.

Du kan læse meget mere her : https://www.dif.dk/da/get2sport


Get2Sport indsatsen i Stevnsgade Basketball er et samarbejde mellem klubben, DIF, Get2Sport og Rikke Manuel, som bl.a. er ansat som klubbens Get2Sport medarbejder. 

Rikke er til rådighed ift. udvikling, koordinering og opfølgning af initiativer og indsatser som klubben iværksætter med andre lokale idrætsforeninger, instututioner og organisationer. Målsætningen er bl.a. at synliggøre Stevnsgade som idrætstilbud i lokalmiljøet samt at integrere flere børn og unge i det gode foreningsliv. 

Hun er også behjælpelig med organisatoriske samt diverse ad hoc opgaver i klubben. 

Samarbejdet med Get2Sport er helt afgørende for at flere af de indsatser vi har i klubben kan blive en realitet. Bl.a vores Get2Sport camps i AKB Lundtoftegade, som har trukket mange af de lokale børn (og forældre) ned på basketbanen i gården. 

Det er også takket være Get2Sport, at vi havde mulighed for at glæde vores ungdomstrænere med en julegave julen 2020. 


I april bliver der i samarbejde mellem DIF Get2Sport og Stevnsgade Basketball sat nye fokusområder og mål for kommende samarbejdsaftale for 2021, som senere vil blive lagt op her på siden.