Vedtægter og klubværdier

Vedtægter og klubværdierGældende vedtægter for Stevnsgade Basketball finder du her.


Nedenfor kan du læse mere om vores kerneværdier, som udgør den rettesnor vi agerer efter, hvad enten man er træner, spiller, forælder eller frivillig i klubben.

Udvikling

I Stevnsgade Basketball ønsker vi at have en klub, hvor vi sammen skaber rammerne for den bedst mulige udvikling for vores medlemmer. Denne udvikling skal komme til udfoldelse på det sportslige plan på basketballbanen såvel som på det personlige plan gennem udfoldelse og interaktion med klubbens øvrige medlemmer - spillere som forældre, ledere og trænere. Vi skal hjælpe hinanden med at blive den bedste version af os selv.

​Engagement​

I Stevnsgade ønsker vi, at et stort engagement skal kendetegne alle niveauer af klubben - både hos ledere, trænere og spillere. 

En klub som Stevnsgade er ingenting uden ildsjæles
engagement. Vi kan, fordi vi vil. Den følelse er og skal være smitsom og brede sig til alle. På de enkelte hold er spillernes, forældrenes, trænernes og holdledernes engagement i at blive bedre i alle facetter af spillet og rundt om holdet, afgørende for
fastholdelsen af spillere og for at sikre en positiv udvikling. 

Ansvarlighed

Ansvarlighed over for det fællesskab, vi sammen skaber og er en del af, er en kerneværdi for os i Stevnsgade. Vi stræber efter at hjælpe hinanden til at være eller blive ansvarlige mennesker i og uden for klubben. Ansvarlighed betyder en forpligtelse til at overholde aftaler og levere de opgaver, man vælger og tildeles.  

Ansvarlighed gælder også for den rolle, man har på holdet, deltagelse til træning og engagement i aktiviteter i klubben. Et medlems personlige bidrag har konsekvenser for holdet og klubben, og ikke bare for medlemmet selv.

Hjælpsomhed

Vi ønsker, at Stevnsgades medlemmer skal bidrage til at fremme en hjælpsom kultur og således være opmærksomme på at hjælpe alle i klubben uanset rolle eller niveau. Vi tror på, at vi lykkes bedst med at skabe en velfungerende klub, hvis alle bidrager empatisk, positivt og proaktivt. Fællesskab

Som basketballklub er fællesskab et absolut grundvilkår. Vi er stærkere sammen og har tillid til, at alle vil være her for fællesskabet. Vi er afhængige af, at vi sammen støtter op om og gør en forskel for klubben, både når vi skal arbejde, og når vi skal feste. Vi bidrager med de kompetencer, vi har, og det vi brænder for. Vi rummer hinandens forskelligheder og giver plads til udviklende fællesskaber.