Kontingentsatser

Kontingentsatser gældende fra 1. februar 2024

I SBBK betales der kontingent 2 gange årligt. I begyndelsen af september og i begyndelsen af februar. Kontingent opkræves via Holdsport.
Bemærk: Nye kontingentsatser. 


Har du spørgsmål til kontingentet, kan du til enhver tid henvende dig til kassereren på okonomi@stevnsgade.com


Økonomisk støtte

Som medlem i Stevnsgade Basketball har man mulighed for at få økonomisk støtte til betaling af kontingent samt udstyr eller stævner. Det skal nemlig ikke være økonomi der afgør, om børn og unge kan blive en del af fællesskabet eller ej. 

Det er kun børn t.o.m. 18 år, der kan modtage støtte.


Du søger ved at skrive


  • Barnets navn og fødselsdato
  • Telefonnummer til barnets forælder/værge
  • Beløbet, der søges om
  • Kort begrundelse for, hvorfor der er behov for støtte

Skriv til okonomi@stevnsgade.com


Udmeldelse

Ønsker du ikke længere at være medlem af klubben, skal du huske, at udmeldelse skal ske inden ny kontingentopkrævning.


Du kan ikke udmelde dig gennem vores medlemssystem Holdsport. Du skal i stedet skrive til vores kasserer på okonomi@stevnsgade.com. Det er ikke nok at gøre træneren opmærksom på, at du ønsker at stoppe. Melder du dig ikke aktivt ud, fortsætter dit medlemskab og dermed dit kontingent.


Vi refunderer ikke kontingenter.