Stevnsgade Bankopulje

Folkebanko i Multisalen

Stevnsgade Bankopulje

Bankopuljen i Stevnsgade er klubben eget organ til at yde målrettet økonomisk støtte til ungdommen i klubben. Ideen er undfanget af de gode mennesker i banko crew, der hver måned knokler forbilledligt og frivilligt for at skaffe midler til klubbens ungdomsarbejde. I et samarbejde mellem banko crew og bestyrelsen, er vi kommet op med konceptet vi har valgt at kalde Bankopuljen.

Bankopuljen er et sted hvor spillere, trænere og hold fra ungdomsafdelingen (U19 og nedefter) kan ansøge om støtte, eller delvis betaling, til nær ved hvad som helst. Formålene kan være mange, men overordnet skal det være penge som kan gøre en forskel på holdet. Det kunne være tilskud til deltagelse i en turnering i Jylland eller udlandet, et sæt træningstøj, en pizzaaften for sin årgang, ekstra træningsudstyr, landsholdsamlinger, uddannelse af trænere og hjælpetrænere, alt mellem himmel og jord som kan styrke sammenholdet, kvaliteten af basketball, rekrutteringen osv. osv.

I praksis foregår det på den måde at man ansøger ved at sende en mail til bankopulje@stevnsgade.com. Her beskriver man sit ”projekt” ved at skrive hvilket hold eller spiller der søges til, formålet med ansøgningen, beløb, samt hvad man ellers mener kan krydre ens ansøgning. Efterfølgende behandler Bankopuljen ansøgningen om man hører om man har opnået støtte.

Det er ikke nødvendigt at søge om støtte til de ”almindelige” ting som hører et hold og en klub til. Tilmeldingsgebyr til DBBF turneringer, dommere hertil, bolde, trænergodtgørelse og lignende vil klubben fortsat afholde alle udgifter til.

Et par praktiske oplysninger og kriterier man som ansøger skal være opmærksom på:
- Ansøgninger behandles månedsvis fra d. 1. , med ansøgningsfrist d. 25. i foregående måned.
- Der kan kun ansøges frem i tid.
- Støtte udbetales ikke forud og alle udgifter skal dokumenteres med relevant bilag/kvittering.
- Alle ansøgninger skal indsendes elektronisk.
- Bankopuljen er øverste besluttende myndighed for tildeling af støtte
- Bankopuljen kan vælge at tildele det fulde beløb som der ansøges om, eller kun dele deraf.

På vegne af bankopuljen – vi glæder os til at modtage Jeres ansøgninger :-)